Temàtica

DISCRIMINACIÓ I DISCRIMINACIONS

La discriminació o no acceptació de certes persones o grups perquè són diferents prové del que pensem i del que sentim.

1. Segons el principi

Rellegirem la formulació del primer principi. De quantes discriminacions parla?

1 ……………..
2 ……………..
3 ……………..
4 ……………..
5 ……………..
6 ……………..

En saps altres formes?

 

2. Busca exemples

Buscar no gaire lluny de tu algun exemple de discriminació i escriu-los a la teva manera. Després hauràs de compartir en petits grups si són bons exemples o no, i si il·lustren el que ens proposem.

Discriminació de raça:
Discriminació pel color de la pell:
Discriminació pel sexe:
Discriminació per la llengua:
Discriminació per religió:
Discriminació per les opinions polítiques (del propi infant o dels pares):
Discriminació per l’origen:
Discriminació per la posició econòmica:
Altes discriminacions….

Caldrà que la mestra tingui preparats alguns exemples per servir de model del que se’ls demana. No es tracta de fer un treball exhaustiu, sinó de sensibilitzar-los davant certs comportaments.

 

3. Pla de diàleg: Diversitat i discriminació

 1. Hi ha persones superiors a les altres?
 2. Hi ha persones inferiors a les altres?
 3. Si una persona és superior a tu en alguna activitat, es pot dir que és superior a tu com a persona?
 4. Si hi ha una persona que és inferior a tu en alguna activitat, es pot dir que tu ets superior com a persona?
 5. Ets diferent tu dels altres? en quin sentit?
 6. Ets igual tu als altres? en quin sentit?
 7. Creus que els/les teus/teves professors/res han de considerar igual tots els alumnes?
 8. Creus que tots hem de considerar igual totes les persones?
 9. Creus que és un dret que tothom sigui considerat igual, independentment de la seva constitució física, nivell econòmic, raça, sexe, religió, etc.? Per què?
 10. T’agradaria que tots fóssim de la mateixa raça, parléssim la mateixa llengua, fóssim del mateix sexe, etc.?
 11. Podríem justificar que  tots som iguals però diferents?
 12. 12.Podríem justificar que tots  som diferents, però iguals?

 

4. Ser igual i ser diferent

Una de les habilitats de pensament més útils és la de detectar diferències, especialment detectar diferències en les coses que són diferents i semblances en les coses semblants. És a dir, identificar el que és semblant i distingir el que és diferent.
Pertanyem a una comunitat, a un grup, però alhora volem distingir-nos, tenir la nostra pròpia personalitat. El fet de sentir-se únic/a no vol dir que no tingui molts trets comuns i compartits.

Per què ens hem de dividir per races i no per altres diferències? Proposem una colla de divisions entre els infants de la classe:

 • qui és ploraner/a i qui ho és menys
 • qui esternuda sorollosament i qui ho fa calladament
 • qui és més lent/a i qui és més ràpid/a
 • qui és més afectuós/a i qui ho és menys
 • qui és més somniador/a i qui ho és menys?
 • qui és afeccionat/da al futbol i qui no ho és.
 • qui sol tenir més fred i qui en té menys
  (En podem afegir d’altres)

Reflexió:

 • Què ens diuen aquestes divisions?
 • Hi ha aspectes més importants que altres?
 • Són trets que ens diferencien i ens molesten?
 • Es tracta de diferències o de discriminació?
 • Quan esdevindrien discriminatòries?

DISCRIMINACIÓ A L’ESCOLA

La discriminació en els centres educatius és també un fet. Hi ha molts casos d’assetjament que es concreta en maltractament físic o psicològic de què són víctima alguns nens i nenes de l’escola per part dels companys/es pel fet de ser “diferents” al que la societat escolar considera “normal” i acceptat.

Pla de diàleg

 • A l’escola tractem igual els nens i les nenes?
 • A l’escola hi ha coses que només fan els nens i no les nenes?
 • A l’escola hi ha coses que només fan les nenes i no els nens?
 • El professorat tracta de la mateixa manera tots els nens?
 • Hi ha alguna cosa o activitat a l’escola que discrimini alguns nens o nenes?
 • Què faig jo perquè no hi hagi discriminació?