Estat de la qüestió

Jovent maltractat per la justícia
Són pocs els Estats del món que seriosament apliquen a la seva joventut el dret a ser tractada amb equitat. Quan un jove entra en conflicte amb la llei, més que ajuda i assistència, el que sovint troba és una llei més dura que la que s’aplica als adults. A molts països un jutge pot posar un jove a la presó simplement perquè ha dormit al carrer o perquè ha perdut la documentació. A l’Índia, per exemple, la policia pot detenir els joves sospitosos d’haver estat sexualment o laboralment explotats, o que han quedat sotmesos a maltractaments. I arriba el cas que aquests joves, paradoxalment, són  empresonats, tractats brutalment, violats, torturats pels mateixos que els haurien de protegir.
  
  Malauradament trobem joves sofrint injustícies legals a molts llocs del món:
     - a Jamaica infants de 10 anys són tancats amb els adults,
     - a Egipte els menors explotats sexualment són tractats com a criminals,
     - a Rwanda gent menor de 14 anys és responsabilitzada de genocidi,
     - a Austràlia els aborígens són 18 vegades més perseguits que els blancs,
     - a Kenya setmanalment 120 infants són empresonats perquè dormen al carrer,
     - als EUA és difícil justificar l’empresonament diari de 100.000 joves,
     - al Líban 9 de cada 10 joves esperen més de 2 anys el seu judici,
     - a Anglaterra l’estada dels menors a la presó no té un termini limitat,
     - a Rússia no hi ha tribunals de menors,
     - al Iemen la llei autoritza la detenció arbitrària dels infants,
     - a Sudan s’han aplicat als menors assots, amputació de membres i crucifixió.

 Font: “Le progrès des nations”. UNICEF, 1997.

Reflexió:

 • Per què creus que avui hi ha gent que desconfia dels tribunals?
 • Per què la Justícia actua tan lentament i amb tanta burocràcia?
 • Quan hi ha un conflicte, com és tractada la gent pobra i marginada?
 • Com els infants i joves han de ser sempre protegits per la Llei?
 • Què fas tu quan et trobes amb gent refusada per la societat?
 • Com pots tu ajudar a  establir una societat millor?