Art.11. Pressumpta innocència

Article 11

1. Tots els acusats d’un delicte tenen el dret que hom en presumeixla innocència fins que no se’n provi la culpabilitat segons la llei en un judici públic, en què hom li hagi assegurat totes les garanties necessàries per a defensar-se’n.
2. Ningú no serà condemnat per actes o omissions que en el moment que varen ésser comesos no eren delictius segons el dret nacional o internacional. Tampoc no s’imposarà cap pena superior a l’aplicable en el moment de cometre el delicte.
Henry de Groux. Insults a Zola, 1898
Henry de Groux. Insults a Zola, 1898

QUÈ ENS DIU AQUEST QUADRE?

1. Què veiem en aquest quadre? Observar, relacionar, descriure
2. Què ens diu aquest quadre sobre els drets? Inferir, relacionar
3. Tens alguna experiència personal en relació amb situació que es planteja? Vivenciar experiències passades
4. Amb quines situacions o notícies relacionaries el quadre? Tematitzar, analitzar i sintetitzar
5. Aquesta imatge et planteja algun interrogant? Qüestionar, problematitzar
6. Què saps sobre aquestes situacions? Esbrinar, apel·lar a l’experiència i a la memòria
7. On pots trobar més informació? Recerca
8. Quin títol posaries al quadre? Síntesi
9. Quin sentiment et provoca? Autoconeixement
10. Què canviaries en el quadre: color, imatge, expressió del personatge, entorn, etc.? Cercar alternatives
11. Quina relació té aquest quadre amb l’ article onzè de la Declaració? Relacionar, connectar temes