Fer

Quadern personal

El propi cal·ligrama

Un cal·ligrama és una composició poètica expressada plàsticament mitjançant l’escriptura o la tipografia. Diccionari IEC.

Proposta: Dibuixar la mà pròpia amb llapis i després substituir la línia de llapis per un poema o pel text del primer principi. Aquesta substitució es pot fer amb colors o amb tipografies vistoses.
Opció A. Reescriure el dret tal com és a la declaració o a la seva manera
Opció B. Composar una poesia i enfilar els versos en forma de cal·ligrama

Algun exemple:

De Miquel Obiols 

Entre tots i totes

Una vegada fet al quadern, el reproduïm en un DINA4  i amb tots els cal·ligrames obtinguts  fem un mural sota el títol: Principi 1er. de la Declaració dels Drets dels infants.

Què hi puc fer jo?

Pensar quines actituds i actuacions es poden proposar en els àmbits distints en els que et mous:

  • Què hi pot fer la meva família?
  • Què hi pot fer la meva escola?
  • Què hi poden fer els mitjans de comunicació?

Una vegada pensat individualment, ho podem comentar en grup i triar alguna opció factible de cada apartat.