Música

Canción trabajadora a doble jornada
3’

Escolta amb molta atenció la cançó i procura captar la lletra. Al final del vídeo trobareu la lletra.

Reflexió:

  • Què ens diu la cançó?
  • Creus que el contingut i la forma encaixen?
  • Estàs d’acord amb el que manifesta?
  • Canviaries la forma del missatge?