Arts visuals

Quadres

Erskine Nicol. Els immigrants, 1864
Erskine Nicol. Els immigrants, 1864
Hubert von Herkomer. La migració humana, 1884
Hubert von Herkomer. La migració humana, 1884
A. Tommasi. Els emigrants, 1896
A. Tommasi. Els emigrants, 1896

Reflexió per cada quadre:

 • Quina ha estat la primera sensació en mirar la pintura? Intenta fer una descripció de les emocions que ha generat la seva observació.
 • Apareixen víctimes de violacions de drets humans? En cas afirmatiu, se sent empatia cap a elles?
 • Quins personatges apareixen?
 • En quines situacions es troben?
 • Ocorren avui dia fets com els representats? En quins llocs? Per quines raons?
 • L’obra pren partit sobre el tema tractat o es limita a exposar-lo sense pronunciar-se? És ambigua, es presta a diferents interpretacions?
 • L’obra escollida és apropiada per representar el dret al qual l’hem associat? És forçada l’associació? Potser encaixaria millor amb un algun altre dret de la Declaració Universal? O potser amb cap?
 • Podríeu fer una narració incloent les tres imatges?

Mural

Mural en homenaje a los inmigrantes en Carmelo, Colonia del Sacramento, Uruguay.
Mural en homenaje a los inmigrantes en Carmelo, Colonia del Sacramento, Uruguay.

Reflexió:

 • Quina ha estat la primera sensació en mirar el mural?
 • Busca més imatges sobre el mural per saber on està ubicat, qui l’ha fet, etc.
 • Quina informació ens aporta?
 • Es tracta de migrans que marxen o que arriben?
 • Quins sentiments expressen els personatges?
 • Quina relació té amb l’article 13?