Estat de la qüestió

Mapa de l’Índex de Democràcia de The Economist 2018.

Mapa de l’Índex de Democràcia de The Economist 2018.

De DEMOCRÀCIA

Reflexió:

  • Quina és la teva percepció respecte a la situació democràtica dels distints països del món?
  • Què significa que hi hagi tan poques democràcies plenes?