Mirada violeta

Assetjament sexual i per raó de sexe

Segons la llei catalana, LLEI 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, la violència masclista «s’exerceix contra les dones com a manifestació de la discriminació i de la situació de desigualtat en el marc d’un sistema de relacions de poder dels homes sobre les dones» i dintre de l’àmbit laboral pot adoptar dues tipologies:

a) Assetjament sexual: «qualsevol comportament verbal, no verbal o físic no desitjat, d’índole sexual que tingui com a objectiu atemptar contra la dignitat d’una dona o de crear-li un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o molest, o simplement que produeixi l’efecte que ho vol fer».

b) Assetjament per raó de sexe: «comportament no desitjat relacionat amb el sexe d’una persona en ocasió de l’accés al treball remunerat, la promoció en el lloc de treball, l’ocupació o la formació, que tingui com a propòsit o produeixi l’efecte d’atemptar contra la dignitat de les dones i de crear-los un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant o ofensiu».

L’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe encara estan molt poc visibilitzats socialment i continuen generant situacions d’abús de poder vers les dones en el món laboral. Mentre que el primer té un component sexual, el segon té a veure amb discriminacions relacionades amb el fet de ser dona. Totes dues formes tenen efectes molt negatius per a les víctimes, incidint en:

La salut psíquica: ansietat, estrès, depressió, sentiments de culpa, manca de concentració, disminució d’autoestima, entre altres.

  • La salut física: insomni, migranyes, dolors musculars, problemes digestius/cutanis/ respiratoris, taquicàrdies, entre altres.
  • L’activitat i relacions laborals: desmotivació, absentisme, insatisfacció, dificultats de relació amb els companys, pèrdua de perspectives professionals, entre altres.

 És intromissió a la vida privada quan:

  No
A una entrevista de treball es pregunta a la candidata si vol tenir més fills    
Es demana l’estat civil d’una passatgera per anar a l’AVE    
A la ràdio es pregunta a la tertuliana per la seva vida sexual    
Quan la presenten, li fa un petó a la galta    
Uns companys graven una noia en una situació compromesa    
Li prohibeixen portar una minifaldilla    
Pengen una fotografia a instragram d’una companya de classe sense el teu permís    


Reflexió:

  • Tenen sentiments de seguretat i protecció respecte a la discriminació i l’assetjament sexual les noies i els nois quan estan al centre escolar?Pel carrer?
  • Se’ns fa estrany que un noi/noia desenvolupi una determinada activitat extraescolar per raó de sexe i pugui haver rebut algun tipus d’assetjament precisament per aquest motiu?
  • Poseu en comú les respostes i sobretot les raons que doneu per justificar el sí o el no.
  • Podeu imaginar que aquestes mateixes preguntes les fan a un noi?
  • Quina lliçó traiem d’aquest exercici?