Mirada violeta

Igualtat legal i igualtat real

Des d’un punt de vista legal, en el nostre país hi ha plena igualtat jurídica de la dona, que avui es pot considerar formalment igual a l’home. Per tant, podem entendre que la igualtat legal està plenament aconseguida.
Però això no és així a la vida real, que situa les dones en posició de desavantatge i es tradueix en una participació menor en l’àmbit públic i, per tant, en la presa de decisions.

Què cal aconseguir a favor de la igualtat de gènere?

 • independència econòmica per a les dones, que moltes vegades no denuncien situacions de violència o maltractament masclista per manca de recursos.
 • foment de mesures que permetin conciliar la vida privada i familiar amb l’activitat professional, establint acords laborals més flexibles per als treballadors i incrementant els serveis d’assistència.
 • la promoció de la representació paritària de les dones i els homes en la presa de decisions; en concret, s’ha de potenciar una intervenció més activa de les dones en la política, en la ciència i en la tecnologia.

Reflexió:

 • La igualtat significa que els homes i les dones hem de ser idèntics en tots els àmbits de la vida?
 • La igualtat legal es tradueix automàticament en igualtat real?
 • Per aconseguir la igualtat real, és necessari aplicar polítiques i accions positives que aconsegueixin que les dones i els homes, des de diferents posicions de partida, arribin a situacions equivalents?

Més dones que homes jutges, però sense càrrecs de responsabilitat

L’Associació de Dones Jutges de l’Estat reclama instaurar mesures paritàries de manera temporal per equiparar situacions com ara que al Tribunal Suprem el nombre de magistrades sigui d’un 12,8%.

ARA. BARCELONA 04/04/2017 17:52
  A Catalunya i a l'Estat hi ha més dones que homes exercint de jutge, però la majoria no accedeixen als alts càrrecs de la carrera judicial, segons les últimes dades fetes públiques pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ). Així, per exemple, el percentatge de magistrades al Tribunal Suprem és d'un 12,8%, i al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) d'un 39%. L'Associació de Dones Jutges de l'Estat reclama instaurar un sistema paritari a la judicatura, de manera temporal, per mirar d'equiparar la situació.
  Dels 763 jutges que exerceixen a Catalunya un 56% són dones, segons les dades del CGPJ. Ara bé, les magistrades no són majoria en cap dels alts organismes de la magistratura catalana: al TSJC hi ha 22 jutges dones, contra 34 jutges homes. La suma de magistrats de les quatre audiències provincials també supera la de magistrades: Hi ha 81 homes i 68 dones.

Reflexió:

 • Quins aspectes igualitaris planteja la notícia?
 • Quins aspectes desiguals planteja la notícia?
 • En què consisteix  instaurar un sistema paritari?
 • Quins efectes beneficiosos tindria el sistema paritari a la judicatura que proposa l’Associació de Dones Jutges de l’Estat?