Jocs

Els jocs del quadre de Brueghel

Buscar una bona reproducció del quadre de Brueghel i procurar, entre tots i totes identificar alguns dels jocs que es juguen en el quadre. No cal trobar-los tots però n’hi ha 83 de comptabilitzats

 Reflexió:

Triar un dels jocs que s’ha identificat. Dir si el juguem actualment o no. Si és afirmatiu, quines són les regles? Com es juga?