Els Blocs

ELS DRETS HUMANS EN QUATRE BLOCS

PRIMER CICLE – ESO

DRETS PERSONALS

ESQUEMA ESO - DRETS PERSONALS - PDF
ESQUEMA ESO – DRETS PERSONALS – PDF

Conceptes comuns: dret, persona, llibertat.
Grans temes a través de les arts:
Art. 1. Iguals
Art. 2. Sense distinció
Art. 3. Vida, llibertat, seguretat.
Art. 4.  No esclavitud
Art. 5. Tracte humà. Tortura
Art 19. Llibertat d’opinió

DRETS JURÍDICS

DRETS JURÍDICS - PDF
DRETS JURÍDICS – PDF

Conceptes comuns: llei, protecció, igualtat, justícia.
Grans temes a través de les arts
Art. 6. Personalitat jurídica.
Art. 7. Discriminació
Art. 8. Tribunals competents,
Art. 9. Detingut, pres o desterrat arbitràriament.
Art. 10. Tribunal independent i imparcial
Art. 11. Presumpció d’innocència.
Art. 12.Protecció a la vida privada.
Art. 29. Deures
Art. 30. Supressió de drets i llibertats

SEGON CICLE – ESO

DRETS POLÍTICS I CIVILS

DRETS POLÍTICS I CIVILS
DRETS POLÍTICS I CIVILS

Conceptes comuns: Participació, País/nació/estat.
Grans temes a través de les arts:
Art. 13. Circular lliurement. Refugiats i immigrats.
Art. 14. Asil
Art. 15. Nacionalitat
Art. 16. Fundar una família
Art. 20. Llibertat de reunió
Art. 21. El vot.
Art. 28. Ordre social internacional

DRETS ECONÒMICS, SOCIALS, RELIGIOSOS I CULTURALS

DRETS ECONÒMICS, SOCIALS, RELIGIOSOS I CULTURALS
DRETS ECONÒMICS, SOCIALS, RELIGIOSOS I CULTURALS

Conceptes comuns: Dignitat. Respecte.
Grans temes a través de les arts:
Art. 17. Propietat
Art. 18. Llibertat religiosa i de pensament
Art. 22. Seguretat social
Art. 23. Treball remunerat
Art. 24. Descans
Art. 25. Benestar
Art. 26. Educació
Art. 27. Participació i protecció  vida cultural

Aquesta guia va acompanyada d’algunes explicacions pels docents tant pel que fa al plantejament, als continguts i a la metodologia, de manera que la seva aplicació sigui fonamentada i no sols vista com una llista més de recursos.