Arts visuals

Tortura

6. La tortura del Judio, 1452 de Piero Della Francesca (1415-1492, Italy) | Reproducciones De Bellas Artes Piero Della Francesca | WahooArt.com
Piero Della Francesca. La tortura. 1452
File:Nabin kills Elokeshi.jpg
Anònim.  Nabin mata a Elokeshi. 1890
Detall de la miniatura d'El Roman de la Rose sobre el marit gelós
Detall de la miniatura d’El Roman de la Rose sobre el marit gelós

Reflexió:

• En aquestes manifestacions artístiques, hi apareixen víctimes de violacions de drets humans? En cas afirmatiu, se sent empatia cap a elles?
• Avui dia passen fets com els representats? En quins llocs? Per quines raons?
• El quadre seleccionat podria ser més efectiu com a eina de sensibilització si algun aspecte s’hagués treballat o representat d’alguna altra forma? Argumentar-ho en cas afirmatiu.
• Buscar exemples històrics en els quals l’art s’hagi utilitzat per promoure valors afins a la Declaració Universal.
• El cultiu de l’art és una garantia d’una major sensibilitat cap als drets humans? Buscar exemples històrics en els quals l’art s’hagi utilitzat per a promoure valors contraris a la Declaració Universal.