Mirada violeta

La bretxa salarial

Les dones guanyen prop d’un 23% menys que els homes. La superació de la discriminació salarial és una de les qüestions fonamentals per a aconseguir la igualtat entre homes i dones al mercat de treball i a la societat. El salari brut a Catalunya el 2015 era de 24.321€ a l’any. Tanmateix, el dels homes era de 27.514€ i el de les dones de 20.946€

Anàlisi dels gràfics:

  • En gran grup valoreu el gràfic del salari mitjà anual per edats.
  • Dividits en cinc grups, que cada grup prengui un dels gràfics de formatge i en tregui conclusions. Després ho posem en comú.

Per saber-ne més

“Bretxa i desigualtats salarials de gènere a Catalunya. La discriminació salarial, un element estructural de la nostra economia” Febrer de 2018.

  Font: UGT

Més enllà del salari

El repartiment de la riquesa reflecteix també una desigualtat antiga.
Analitzeu aquestes xifres:

Reflexió:

  • Què ens diuen aquestes xifres?
  • En quin concepte les xifres són més equilibrades?
  • Quins són els aspectes més que et criden més l’atenció?
  • Pots explicar perquè els Béns immobles i assegurances i rendes presenten aquestes diferències?
  • Compareu les xifres concepte per concepte i feu una valoració final del resum inicial que assenyala quasi el 30% menys de riquesa per les dones.

Alts càrrecs

En el món laboral, sovint es parla del sostre de vidre, en referència a la barrera invisible que comporten les limitacions amb què es troben les dones per a ascendir professionalment fins als càrrecs de més responsabilitat. La presència de dones en alts càrrecs, directors i gerents, encara és molt menor en comparació amb els homes.

Dades de l'INE. Nombre de persones afiliades a la Seguretat Social com a directors i gerents per gènere.

Dades de l’INE. Nombre de persones afiliades a la Seguretat Social com a directors i gerents per gènere.

Reflexió:

  • Què indiquen aquests gràfics?
  • Com expliques aquesta diferència entre homes i dones?