Grans temes

LA FAMILIA

La família és una institució univer­sal, però hi ha tantes variacions que es fa difícil trobar una definició que les aplegui totes. La paraula “família” descriu una diversitat àmplia d’estructures, d’estils i de funcions. Respon a realitats diferents a l’interior d’un mateix país o d’una regió a una altra. L’estructura familiar va canviant a mesura que els seus membres assoleixen les diferents etapes del seu nucli vital. Rere d’aparences simples, la família és una de les institucions humanes més complexes i més subtils. Habitualment la família està composada pel matrimoni i els fills.
El matrimoni és una relació estable, reconeguda socialment, en la qual es comparteix el domicili, els béns i el sexe entre dues persones. El matrimoni crea relacions socials noves i drets recíprocs entre els cònjuges i entre cadascun d’ells i els parents de l’altre/altra, i estableix quins han de ser els drets i els estatus dels fills/filles quan neixin. La durada d’aquest relació varia segons les creences i costums; és per tota la vida entre els catòlics, i mentre duri l’estimació entre els grups que accepten el divorci.

Podríem dir que la família té quatre funcions fonamentals: sexe, procreació, sociabilització i producció i consum.

 1. Sexe en el matrimoni, significa la relació afectiva estable entre dues persones.
 2. Procreació vol dir tenir fills i cuidar-los, però no sols engendrar-los biològicament, sinó tenir-ne cura com a éssers socials, és a dir, educant-los.
 3. Sociabilització: la transformació de l’infant en un ser social útil que adopti els costums, que respecti obligacions i deures i tingui una forma de relació humana.
 4. Producció i consum: en el sentit de formar una unitat econòmica, molt diferent segons les societats. Primitivament basada en el sexe i edat dels membres de la família i avui, en el món occiden­tal, cada vegada menys diferenciada a nivell de sexe. Tot i que aquestes funcions es poden satisfer per separat i d’altres maneres, la família, però, les integra totes.

Assumpcions sobre el matrimoni
Amb quines de les següents assumpcions sobre el matrimoni estàs d’acord i amb quines no? Si no hi estàs ni d’acord ni en contra del tot, posa una creu a l’interrogant.

  No ?
1. Els marits no haurien de tenir més d’una esposa.      
2. Les esposes no haurien de tenir més d’un marit.      
3. El matrimoni abans de l’adolescència hauria d’estar permès.      
4. No hauria d’estar permès que els adolescents es casin.      
5. El matrimoni entre cosins germans no hauria d’estar permès.      
6. El matrimoni entre dos homes o dues dones no hauria d’estar permès      
7. No hauria d’estar permès que se separin els nens i nenes  de la seva família.      
8. El sexe fora del matrimoni no hauria d’estar permès.      
9. Les parelles acabades de casar no haurien de viure amb les famílies respectives.      
10. El matrimoni civil és tan vàlid com el matrimoni religiós.      
11. La finalitat del matrimoni és tenir fills/filles.      
12. Les parelles que no volen tenir fills no s’haurien de casar.      
13. El matrimoni és una associació, no una comunitat.      
…..      

Reflexió:

 • Per què, encara arreu, la dona no té els mateixos drets que l’home?
 • Com es formen les noves llars? Quins deuen ésser llurs ideals?
 • Quins problemes tenen avui les famílies?  Com es poden resoldre?
 • És important per a tu la família? Com ho demostres?
 • Una vegada adult/adulta, com vols organitzar la teva nova llar?

 

DIVERSITAT FAMILIAR

Durant molts anys la nostra societat ha fet referència a la família tradicional, a les famílies heteroparentals, i semblava que era l’únic model familiar, el que històricament ha estat validat socialment.  Actualment, però, podem trobar molts models familiars, que fan referència a la diversitat de famílies que es donen en el nostre món.

 

Tipus de families

Segons l’estructura Segons la formació Segons les circumstàncies de l’entorn Segons els estils i la manera com els seus membres es relacionen
 • Tradicional (un pare / una mare )
 • Monoparental (un sol pare/una sola mare) per viduïtat, per abandonament o per pròpia decisió de ser mare o pare.
 • Homoparental (dos pares / dues mares)
 • Adoptiva
 • Acollidora
 • Reconstituïda o enllaçada (formada a partir de pares/mares amb fills/filles d’unions anteriors)
 • Inseminació artificial (amb totes les seves variacions, com ara a partir de donants de semen o d’òvuls i també de mares d’embaràs o subrogades o de lloguer)
 • Famílies migrants, refugiades (també els menors no acompanyats que viuen en un centre d’acollida i que mantenen vincles amb la seva família en el país d’origen).
 • Famílies extenses per pèrdua de l’habitatge i condicions econòmiques adverses, però també avis que fan el paper dels pares en absència d’aquests.
 • De com s’exerceix l’autoritat
 • De com es respecta la voluntat dels uns i dels altres
 • De com es distribueixen les tasques domèstiques
 • De com s’aprofita el lleure
 • De com s’expressen els afectes
 • De l’existència o no de creences religioses
 • Dels gustos en el menjar
 • De la manera de vestir, de consumir, en general
 • De com es gestiona l’autonomia, la responsabilitat

Reflexió:

 • En quin dels marcs enquadraries la teva família:
  • segons l’estructura
  • segons la formació
  • segons  les circumstàncies de l’entorn
  • segons els estils de relació
 • Coneixes alguna família que no sigui com la teva?
 • Quin és el model que t’agradaria per tu,  si dicideixes formar-ne una?