Grans temes

SEGURETAT SOCIAL

Tenir seguretat significa estar exempt de perill, dany o risc. Un ambient segur és aquell que dóna confiança, que crea llaços de tranquil·litat, de benestar. La Seguretat Social és una institució que aporta un conjunt de prestacions econòmiques, serveis sanitaris, assistència i serveis socials, gestionats públicament per a la protecció del conjunt de la societat. La seva finalitat és garantir la protecció social en situacions de malalties, atur, etc. L’Estat del benestar consisteix en l’aplicació d’una sèrie de mesures de caràcter públic que serveixen per assegurar unes condicions socials, econòmiques i sanitàries mínimes i comunes per a tothom.

a. Imaginant

Si anessis a viure sol/a, a un altre planeta per exemple, quines coses t’enduries com a imprescindibles? Fes una llista que no ultrapassi 10 coses. Després comentarem entre tots i totes el que és indispensable i que no ho és, i procurarem organitzar una maleta única.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

b. Necessitats

Procurar-se un llistat de les necessitats bàsiques sense les quals un ésser humà no pot viure dignament una vida plenament humana. Organitzar aquesta llista a partir de necessitats físiques i psíquiques. Fes un llistat del que al teu parer serien les:

NECESSITATS FÍSIQUES BÀSIQUES EN:

ALIMENTACIÓ  HABITATGE SERVEIS MÈDICS ESBARJO ALTRES
         
         
         
         

NECESSITATS PSÍQUIQUES BÀSIQUES EN:

RESPECTE EXPRESSIÓ SEGURETAT RECONEIXEMENT ALTRES
         
         
         

Una vegada posades les llistes en comú, respondre les qüestions de reflexió.

Reflexió:

Dit d’una altra manera, respondre a les qüestions següents:

 • Què necessiten els infants i adolescents per estar sans?
 • Què necessiten els  infants i adolescents per créixer i desenvolupar-se?
 • Què necessiten els  infants i adolescents  per estar contents?

 c. Sobre les necessitats bàsiques

 • Creus que els infants tenen cobertes les necessitats bàsiques?
 •  Diries que tu tens cobertes les necessitats bàsiques?
 •  Coneixes algun nen que no les té cobertes? Per què?
 •  Creus que tothom hauria de tenir-les cobertes?
 •  Qui ha de vetllar perquè això passi?
 •  Creus que tu pots fer alguna cosa perquè això passi?

d. Necessitats i desitjos

Quina diferència hi ha entre les necessitats i els desitjos

 • Hi ha necessitats que són desitjos?
 • Hi ha desitjos que són necessitats?
 • On són els límits?
 • El que per un són necessitats poden ser desitjos per a un altre?
 • El que per un són desitjos per a un altre poden ser necessitats?
 • Qui defineix on acaben les necessitats i apareixen els capricis?

e. Seguretat social

Quines són les obligacions d’una institució que a Espanya es diu “Seguretat Social”? Buscar informació.

f. Dramatització

1. L’ensenyant explica la següent situació: un grup de persones malaltes esperen a la porta del dispensari durant moltes hores. Quan el metge comença les visites, arriba un home molt ric o important. El metge el fa passar immediatament al davant de tothom.
2. Escriure un petit diàleg sobre la situació.
3. Representació per part de l’alumnat.
4. Després de la representació, es pot fer un debat sobre com s’ha sentit cadascú interpretant el seu paper .
5. Finalment, es pot escriure una carta oberta al suposat metge i/o al suposat home ric o important exposant el punt de vista de la classe.

(Font: Zaire, Escola primària de Kinshasa, Gombe. Escola Associada a la UNESCO)

LA POBRESA

La pobresa és la manca de béns materials suficients per portar una vida digna. Indica un estat de carència. A Espanya, un de cada tres habitants es troba en risc d’exclusió.  El mot indica una situació econòmica o condició de vida que impossibilita l’accés a les necessitats físiques i psíquiques bàsiques.  Al·ludeix a una manca dels recursos que incideixen en un nivell i qualitat de vida indigne. Com que és un paràmetre comparatiu, es pot parlar de pobresa absoluta (manca de menjar, casa i aigua potable), pobresa extrema (definida pel Banc Mundial com tenir ingressos inferiors a un dòlar diari) o simplement pobresa (viure amb menys de 3 dòlars al dia). Aquests nivells varien en funció del país que es tracti (per exemple a Espanya és pobre el qui no arriba al 50% dels ingressos mitjans de l’Estat). Al món hi ha uns 1200 milions de persones en situació de pobresa extrema.

Activitats

Pas 1: Reflexió personal: “Coses que vaig voler o necessitar…”

L’alumnat reflexionarà sobre allò que la gent desitja i necessita i sobre què significa pobresa. Demanar a l’alumnat que recordi un moment en què va voler o va sentir que necessitava una cosa concreta i no la va obtenir.

Preguntar:

• Què era?
• Què vas fer per intentar aconseguir-ho?
• Quins obstacles et vas trobar que et van impedir aconseguir-ho?
• Hi ha persones o esdeveniments que associes al fet de no haver-ho obtingut?
• Com et vas sentir en no obtenir-ho?

Pas 2: Compartir experiències

Fer grups perquè comparteixin el que no van obtenir i què van sentir. Anotar a la pissarra els comentaris. Preguntar als participants: Quina és la diferència entre desigs i necessitats humanes, i anotar-ho a la pissarra.

Pas 3: Sobre les necessitats. Fer les següents preguntes:

• Quines persones o grups de la nostra comunitat no tenen les coses que considerem necessitats humanes bàsiques, o tenen més dificultats per obtenir-les?
• Per què és més difícil satisfer les seves necessitats?
• Fer les mateixes preguntes per omplir la columna “Al món” i analitzar les similituds i diferències de les dues columnes conjuntament. Resumir algunes de les raons per les quals no es poden satisfer les necessitats i subratllar que hi ha grups similars que sovint no poden satisfer les seves necessitats bàsiques, tant a l’àmbit global com local, com les dones, els grups minoritaris i jovent. Aquests grups solen patir discriminació i tenen major dificultat per accedir a l’educació o la feina, per exemple.

Pas 4: Què és la pobresa

En grups de 3 o 4, anotar en un paper, les idees que associem a “pobresa”. Després posar en comú les idees i paraules clau. Per motivar el diàleg, es pot demanar a l’alumnat que s’imagini com viuria amb 1€ al dia i preguntar:
• Què podrien comprar?
• On podrien viure?
• Quines coses no es podrien permetre?
• Com se sentirien?

Després de resumir les idees i emfatitzar la relació entre allò que han assenyalat com a necessitats bàsiques i la pobresa, ens plantegem:

• Hi ha pobresa quan les persones no tenen aigua potable o menjar suficient.
• Les persones que viuen en la pobresa sovint no tenen una casa o un allotjament adequat o accés a una bona atenció sanitària.
• La pobresa està vinculada a la manca d’accés a l’educació, al treball i a un sou digne que pugui cobrir les necessitats humanes bàsiques per a la supervivència.
• Les persones que viuen en la pobresa poden sentir-se excloses, frustrades i indefenses i tenen dificultats per accedir als recursos que els podrien ajudar a sortir d’aquesta situació.
• Les persones o grups que pateixen marginació, discriminació i exclusió solen sentir indefensió i que les seves veus no són escoltades o són ignorades per aquells que prenen les decisions.