Informació

ESTAT DE LA QÜESTIÓ

L’homosexualitat, el lesbianisme, la transsexualitat i les actituds no normatives en general han estat associats durant molt de temps amb vergonya, patiment, i molt sovint han estat causa de discriminació. Afortunadament  hi ha molts grups feministes, grups de dones lesbianes, trans i homes gais que han lluitat per superar aquesta situació, i s’ha arribat a crear un moviment LGTBIQ fort i divers.

Imatge Leyes sobre orientación sexual en el mundo

Les dades presentades en aquests mapes estan basats en l’informe Homofòbia d’estat: Estudi jurídic Mundial sobre la Orientació Sexual en el dret, un informe de ILGA per Aengus Carroll i Lucas Ramón Mendos.

Reflexió:

  • Com s’explica que hi hagi tanta diversitat a l’hora de tractar els aspectes de conducta sexual?
  • A què respon la intransigència i les lleis que porten fins a la pena de mort?
  • Quins factors ajuden que els països siguin tolerants i reconeguin el dret a la sexualitat lliure?
  • Quin seria l’ideal segons vosaltres, atenent al Principi 10 dels drets dels infants?

Per saber-ne més
Guia per treballar la diversitat afectiva, sexual i de gènere

QUI AJUDA?

Global Humanitària

Treballa per afavorir i protegir els drets dels i les menors, promovent projectes que garanteixin la seva alimentació, educació i salut, així com impulsant el desenvolupament de les comunitats més vulnerables o atenent els nens i nenes afectats per guerres. Té projectes en països com Bolívia, Cambodja, Colòmbia, Costa d’Ivori, Guatemala, Jordània i Perú.

DIES INTERNACIONALS

Setembre 15
Dia internacional de la democràcia

Setembre 21
Dia internacional de la pau                                                 

Novembre 16
Dia internacional per la tolerància

Novembre 20
Dia mundial de la infantesa

Desembre 20
Dia de la solidaritat

Gener 30
Dia escolar de la pau i de la no violència

Maig 17
Dia internacional contra la LGTBIQ+fòbia (també conegut com el dia contra l’homofòbia)