Estat de la qüestió

La condició de persona refugiada

Els moviments migratoris han estat constants en la història i en el present són una realitat vigent. Moltes persones decideixen marxar del país on viuen per a instal·lar-se en un altre país i començar una vida nova. Malauradament, algunes ho fan per protegir-se, perquè veuen perillar la seva vida o la seva seguretat, de manera que emigren a la recerca de protecció internacional. Es tracta dels refugiats, que des que deixen el país d’origen fins que arriben al país de destinació poden recórrer el territori de diferents estats.

De Termcat, centre de terminologia.
De Termcat, centre de terminologia.

Aquí trobareu el pòster ampliat

Reflexió:

  • Distingeix  els tres tipus de refugiats que descriu el poster:
    – refugiat o refugiada en trànsit
    – refugiat o refugiada en òrbita
    – refugiat o refugiada in situ
  • Quines diferències trobes en els tres tipus de refugiats o refugiades?

Joc: Si fos una persona refugiada com seria la meva vida?

Es pot  jugar al joc i prou, això ja permet una aproximació al món de les persones refugiades, però les activitats que es proposen poden ajudar a entendre millor i aprofundir més en la situació i les dificultats d’aquestes persones.

Si fos una persona refugiada com seria la meva vida?
Si fos una persona refugiada com seria la meva vida?

Pots baixar-te aquest joc de taula AQUÍ