Estat de la qüestió

Dret a unes condicions de vida digna

La feminització de la pobresa és un fenomen creixent: dels aproximadament 1.500 milions de persones que viuen amb un euro menys al dia, la majoria són dones. A més, la bretxa que separa els homes de les dones atrapades en el cicle de la pobresa ha continuat ampliant-se en l’últim decenni, fenomen que ha arribat a conèixer-se com «la feminització de la pobresa». La pobresa insereix les dones en múltiples estrats de discriminació i dificulta les seves capacitats per reclamar els seus drets. La major vulnerabilitat de les dones als processos d’empobriment ve determinada per les condicions precàries en què elles accedeixen al mercat de treball, la seva extensa dedicació a tasques no remunerades, els seus dèficits d’alimentació, educació i atenció sanitària, així com el seu accés i gaudi menor de béns i drets econòmics, socials i culturals en comparació amb els homes.

Vegem algunes dades:

  1. El 70% de les persones que viuen en la pobresa són dones.
  2. 500.000 dones moren cada any per complicacions relacionades amb l’embaràs i el part.
  3. Les dones representen dos terços de les persones adultes analfabetes del món.
  4. Una de cada tres dones del món pateix algun tipus de violència al llarg de la seva vida.
  5. El 2020, les dones amb prou feines guanyen 77 centims per cada euro que guanya un home.
  6. Les dones dels països empobrits no posseeixen ni el 2% de la terra conreable però produeixen el 70% dels aliments.
  7. Una mare angolesa té 16 vegades més probabilitats que una dona europea de morir en l’embaràs o durant el part.
  8. A Espanya la taxa de desocupació femenina va ser de l’11,4% enfront del 6,1 de la masculina

Reflexió:

Repartir les 8 dades per a grups i que les comentin, les il·lustrin amb exemples o amb experiències. Després posarem en comú el que ha dit cada grup. I procurarem respondre:

En què consisteix la feminització de la pobresa?

Per actualitzar dades, consulteu aquí.