Campanyes per la igualtat

 Dalt Vila. Eivissa    La Seu de Palma

Port de Maó. Menorca

El Govern de les Illes Balears i els Consells d’Eivissa i Formentera, de Menorca i de Mallorca, han endegat  una campanya a favor de la igualtat que han anomenat

“Mateixos drets, mateixes obligacions”

En un primer llançament, la campanya se centrarà en la distribució de 200.000 exemplars d’un  fulletó, que il·lustra amb imatges reals els tres principals temes que formen part de la campanya ( repartiment de les tasques domèstiques  ,  temps d’oci  i càrrecs de responsabilitat).El fulletó té un apartat amb el qual es vol fomentar la participació de les famílies, amb un qüestionari sobre el repartiment de tasques domèstiques i un altre que fa referència al temps d’oci, perquè siguin les pròpies persones interessades les que puguin autoavaluar la seva situació.

Tal com s’hi explica , “la coresponsabilitat és, més que una ajuda puntual, repartir-se tot el que afecta els membres d’una mateixa unitat familiar: no només hem de ser responsables del que hem de fer per viure millor, per estar més còmodes i més tranquils, sinó que també hem de ser responsables de l’organització dels espais i el temps de manera conjunta. I, en aquest aspecte, s’hi han d’implicar totes les persones: adultes i adolescents, grans i infants”.

La campanya continuarà els propers anys amb altres formats i iniciatives, mantenint sempre el mateix lema: “Mateixos drets, mateixes obligacions”.

Adreces d’interès per a problemàtiques relacionades amb la dona

Instituto de la mujer

Red feminista

Institut català de la dona

Centre Francesca Bonnemaison

Programa municipal per a la Dona de L’Hospitalet de Llobregat

Centre de planificació familiar de L’Hospitalet. Atenció a joves

En totes aquestes pàgines trobareu telèfons, ajudes, programes i altres recursos.

Articles d’interès apareguts en premsa.

Carme Chacón, Ministra de Defensa

La persistencia del crimen machista cuestiona la aplicación de la ley.

Nadie hablaría de esto si fuéramos hombres.

La discriminación no cesa

Als instituts, Les noies consulten sobre sexe i els nois sobre drogues

Els homes que sí que estimaven les dones

Joven y embarazada, pasaporte para el paro

La infancia mas corta, la adolescencia más larga.

19 años cobrando menos que sus compañeros.