SOBRE EL BLOG

Aquest espai no té altra finalitat que l’educativa. El concebem com una eina docent, útil per a la reflexió dels i de les  nostres alumnes  a l’aula i/o la tutoria. Normalment es comenten notícies d’interès que posen de manifest les mancances en igualtat tant a la nostra societat com a països més llunyans. Amb els comentaris que es publiquen no es pretén altra cosa que els i les nostres adolescents s’adonin de la feina que encara tenim per davant si volem una societat igualitària pel que fa als gèneres. L’escola té l’obligació de fer conèixer els sabers i l’obra de la meitat de la població, les dones, i reivindicar-les atès que no formen part dels currículums i, d’altra banda, té també com a objectiu encoratjar les alumnes per tal que tinguin les mateixes aspiracions que els seus companys.

Algunes de les imatges que il·lustren les diferent entrades són pròpies, d’altres són tretes dels  articles publicats en diversos mitjans als quals es remet amb un enllaç.

Deixa un comentari