Acord polític per a un pacte d’estat contra la violència de gènere

Els grups parlamentaris han arribat   a un acord sobre un pacte d’ Estat  contra la violència de gènere. Un acord que inclou  200 mesures amb   una dotació  de 1.000 milions d’ euros en cinc anys.  500 per a les Comunitats Autònomes, 500  gestionats pel  Gobierno.

A partir d’ara,   la dona  maltractada no haurà de  presentar denúncia per a accedir a ajudes socials  i rebre acompanyament. Per això es  reformarà  l’ article 17 de la Lley Integral contra la Violència de Gènere  En aquest  canvi  els ajuntaments tindran un paper fonamental perquè  crearan  unitats de suport  per a identificar les víctimes i  ajudar-les a fer el pas de denunciar.

D’entre les 200 mesures n’hi ha moltes de sensibilització i prevenció.   Per exemple,  nivell d’esports, hi haurà sancions administratives per als clubs esportius que permetin l’ apologia de la violència de gènere i en l’àmbit educatiu, s’exigirà  que els projectes de direcció  incloguin continguts específics sobre igualtat  i  contra la violència masclista.

D’altres mesures les podem  llegir  El Periodico (5/07/2017)

Tot seguit d’haver-se  aprovat l’acord s’han produït les primeres declaracions per part del PSOE que han expressat el  seu molestar per l’apropiació del pacte que n’ha fet el PP.