Petició perquè les dones científiques deixin de ser discriminades per ser mares

Carmen, Diana i Maria van lliurar dijous passat al registre del Ministerio de Ciencia 300000 signatures recollides a través de Change.org per tal que es deixi de descomptar en les avaluacions de mèrits per a la projecció laboral el temps que van ser de baixa maternal.

És una flagrant discriminació ja que tenen menys temps per  aconseguir els mateixos mèrits per poder competir amb els seus companys masculins.

Esperem que la recollida de signatures contribueixi a la correcció d’aquest dèficit d’igualtat que pateixen les dones que es dediquen  la investigació en els organismes públics d’Espanya.

Podem llegir a la Vanguardia  Ser madre, un agujero negro para las investigadoras  on investigadores expliquen com l’àmbit de la ciència castiga la maternitat.  Per exemple, una de les que va llançar la campanya de Change,  Diana de la Iglesia –  enginyera informàtica i doctora en Intel·ligència Artificial per la Universidad Politécnica de Madrid que va treballar com a investigadora i gestora de projectes a la UPM – diu que el seu currículum “s’ha devaluat” ja que té uns “forats” que corresponen al període en què  va néixer la seva filla,  mesos sense publicar i investigar que penalitzen a l’hora  d’accedir a determinats llocs de treball  i optar als projectes.

Les múltiples campanyes actuals per a animar que les noies es dediquin a les carreres en STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)  estan molt bé,  però les dificultats no se centren en la carrera sinó en el moment en  què s’ha acabat la tesi i comença el període postdoctoral i s’entra en la trentena, aleshores, tot i que no s’han quantificat, els abandonaments són constants.

No es tracta, per tant,  només, de llançar campanyes per visualitzar  la “dona científica” i animar les noies  a emprendre aquests estudis, sinó també de resoldre els problemes amb els quals es troben després si volen exercir la professió  a alts nivells sense renunciar a la maternitat.  

Deixa un comentari