Catalunya la comunitat on més nadons són inscrits amb el cognom de la mare primer

El cognom patern va deixar de ser prioritari el 30 de juny del 2017 quan va entrar en vigor la reforma del Registre civil. L’actual legislació  permet, doncs, el canvi de l’ordre dels cognoms (primer el de la mare i després el del pare).
Per comú acord del pare i la mare o quan el menor arribi a la majoria d’edat. L’ordre dels cognoms inscrit per al fill gran regeix en les inscripcions de naixements posteriors dels germans del mateix vincle.

En aquest període,  435 dels nadons nascuts  a Catalunya han estat registrats amb el cognom de la mare primer esdevenint la comunitat que més casos ha registrat. La segueixen el País Basc amb 272 casos i Andalusia amb 234; les comunitats amb menys nombre de casos són Aragó amb 12 i Cantàbria amb 15.

Dels 437.495 nadons nascuts al conjunt d’Espanya entre l’1 de juliol de 2017 i el 30 de juny de 2018 només 2082 porten primer el cognom de la mare ( un 0,5%)

No només han de canviar les lleis sinó la mentalitat.

Deixa un comentari