11 d’octubre: Dia Internacional de la nena ( 2015 )

CARTELL El 19 de desembre de 2011, l’Assemblea General de les NACIONS UNIDES va aprovar la Resolució 66/170 Documento PDF en la qual declarava DIA INTERNACIONAL DE LA NENA   l’11 d’octubre per  reconèixer els drets de les nenes i els reptes als quals s’enfronten arreu del món. Aquest any 2015 , en què les nenes nascudes a començaments dels 2000 són adolescents i les nascudes ara ho seran d’aquí a  15 anys,  la comunitat  internacional valora els  progressos obtinguts  gràcies als Objetius de Desenvolupament  del Mil·leni  i marca els nous Objetius per a l ‘any  2030.

Durant els darrers 15 anys, la comunitat mundial ha fet grans progressos per a  la millora de les condicions de vida de les nenes. Actualment a la seva primera etapa de vida, les nenes tenen més possibilitats d’anar a l’escola primària, rebre vacunes i patir menys desnutrició que les generacions anteriors; tot i això no s’ha invertit suficient per corregir els problemes   de les nenes en entrar a la seva segona fase de vida: rebre educació secundària i superior, evitar matrimonis infantils, rebre informació i serveis relacionats amb la pubertat i la salut reproductiva ( embarassos no desitjats, malaties de transmissió sexual ) i mitjans per evitar la violència de gènere.

Per aquests motius,  el tema triat per a la celebració del Dia Internacional 2015 és EL PODER DE LES ADOLESCENTS: LA VISIÓ PER AL 2030.   Sota aquest tema, les agències de l’onu, els Estats Membres, les organitzacions civils, el sector privat i altres interlocutors socials són cridats a posar les nenes en el centre dels seus esforços   per al desenvolupament  sostenible, alhora que els insten a portar  a terme iniciatives clau per al present i el futur com ara:

  • Invertir en educació de qualitat, formació, capacitació, accés a la tecnologia i altres iniciatives educatives que preparin les nenes per a la vida, el treball i el lideratge.
  • Invertir en salut i en una nutrició adequada durant  els anys d’adolescència que inclogui educació sobre la pubertad, la higíene menstrual, la salut reproductiva i  sexual i  la disposició d’aquests serveis.
  • Promoure  la no aceptació de la violència física, mental o sexual sota cap  concepte.
  • Habilitar mecanismes socials, econòmics i polítics per combatre el matrimoni infantil i  la mutilació genital.
  • Invertir en la creació i  manteniment d’espacis públics per al debat cívic i  polític, la creativitat i la millora del talent.
  • Promoure  legislacions i polítiques de gènere en totes les àrees, especialment per a les adolescents discapacitades, vulnerables, marginades  i  víctimes del tràfic i  la trata.

El reporatge ELLAS TIENEN UN OBJETIVO publicat a El PAÍS ( 9 d’octubre) presenta 9 adolescents de diversos països ( Brasil, Filipines, Kènia i Paquistan)  que defensen davant els líders mundials  a Nova York quines són les seves prioritats per aconseguir un món més equitatiu. Van ser triades com a exemple de la situació de moltes i moltes nenes arreu del món per l’ ONG PLAN  INTERNACIONAL. Ghene, Nurfahada, Lindsay, Jacinta, Irlane, Antonina, Sana, Darakhshan i  Luiza ho tenen clar: per  acabar amb les desigualtats, les nenes han de tenir les mateixes oportunitats i drets que els nens i nois.

rosificacion_sin_textoPer commemorar aquest dia a España, l’ONG Plan Internacional va il·luminar de rosa alguns dels monuments emblemàtics d’11 ciutats.

Deixa un comentari