Augmenta la violència sexista cap a les nenes de 12 a 14 anys

El 67’4%  d’adolescents víctimes de violència de gènere per part de les seves parelles que han  estat ateses per la Fundació ANAR ( Ajuda a Nens i Adolescents en risc) no ho reconeix; creuen que són mostres d’amor.Aquuestes dades formen part de l’informe anual de la Fundació que posa a l’abast dels nens sotnmesos a tota mena d’abusos i maltractaments un telefon d’ajuda,  9002010 i 116 111.  Diana Díaz és la subdirectora del programa de telefon dels nens.  És psicòloga i orientadora i ens fa saber que la crisi ha fet augmentar el maltractament infantil. Més de 20.000 trucades han arribat de Catalunya. Dels 1.778 menors que han trucat, un 28% era víctima de violència física, un 15,5% de violència escolar, un 14,7% de maltractament psicològic, un 12,4% d’abús sexual, un 7,6% d’agressió extrafamiliar i un 7% de violència a la llar.

La Vanguardia (26 d’abril)

Deixa un comentari