El “feminicidi” a Nicaragua

A partir d’ara, a Nicaragua així com a d’altres països llatinoamericans com  Mèxic o Perú,  “matar una dona en el marc  de les relacions desiguals de poder entre homes i dones, ja sigui a l’ àmbit  públic o privat…” es tipifica com  feminicidi i  estarà penalitzat  amb fins a  30 anys de presó. Això suposarà   un augment considerable de les penes per a agressors i homicides amb la nova llei.

La cultura patriarcal està molt arrelada al país i són freqüents els casos d’abusos a dones dins i fora de la família. També és comuna la maternitat precoç ( en menors d’edat) i el posterior abandonament a la jove. L’avortament terapèutic està penalitzat.

En un país com  Nicaragua, amb  cinc  milions d’habitants, només l’any passat van morir a l’entorn de 70 dones per violència de gènere ( quantitat similar a la d’Espanya que té més de 10 vegades més habitants) i només quatre dels assassins van ser empresonats. En realitat a pocs països de la zona sud d’Amèrica es porta un còmput de víctimes d’agressions.

Per a la lluita contra la violència s’han creat  promotorías i comisarías de dones. Pel que fa a les primeres, es tracta d’una sèrie de dones – en general voluntàries que han patit violència de gènere – per tal que vagin als barris – en cas de l’àmbit urbà – i pobles – en el marc rural – a fer un seguiment  del procés de denúncia i instar les dones que no es retractin.  Les “comisarías” són instàncies policials al capdavant  de les quals hi ha  dones policia i on participen psicòlogues, metgesses,  treballadores socials i les mateixes promotores. Des que es van crear ha anat augmentant el nombre de dones que atenen: 48.846 el 2004 fins a les 149.235 el2010 i més de 160.000 l’any  passat. Tot i així, a les víctimes els costa denunciar: de les ateses el 2010, només el 23% va denunciar.

Per  canviar   les conductes masclistes imperants, existeixen més de seixanta associacions de dones per tot el país que donen xerrades, classes, assessorament… Totes han celebrat l’aprovació de la nova llei tot considerant-la una passa endavant en la lluita pels drets humans de les dones.

Bloc Mujeres ( El País. 15 febrer 2012)

Deixa un comentari