Notícies d’interès

La més positiva i edificant primer. Llegida a Público (5/10/2010):

imagesSegons el doctor Atanasio Pandiella, del Centre d’Investigació del Càncer de Salamanca (CIC), aplicant investigacions matemàtiques, en uns 30 o 40 anys aquest tipus de tumor haurà desaparegut. Això s’aconseguirà gràcies a la combinació de fàrmacs. Ja fa tres anys que s’està desenvolupant un nou tractament tot combinant Herceptin i Dasatinib amb el qual s’ha demostrat que s’tura el creixemnt tumoral en pacients amb un mal pronòstic. Per a Javier Puente, assessot tècnic de l’Associació Espanyola contra el Càncer (AECC) en aconseguir un millor coneixement de la biologia dels tumors es tracta de crear “tractaments a la carta”. Amb això i els programes de detecció precoç s’aconseguirà eradicar la malaltia. Malauradament aquest optimisme no es pot extrapolar a d’altres tipus de càncer com els de pulmó i pàncrees que tenen una incidència cada cop més gran.

Una de cada 8 dones patirà un càncer de mama, que representa quasi el 30% de tots els tumors que afecten les dones. Tot i així, cal dir com a positiu que un 78% de les dones afectades sobreviuen després de 5 anys de la detecció. És per això molt convenient avançar les mamografies a les dones a pàrtir dels 40 anys per tal de reduir la mortalitat. El dia 19 d’Octubre és el DIA INTERNACIONAL CONTRA EL CÀNCER DE MAMA

I ara, la notícia més negativa per a les dones: Dades d’atur de setembre

L’atur femení creix el doble que el masculí. Segons dades del mes de setembre, 48.102 persones van augmentar la xifra d’aturats que ja arriba als 4.017.763 persones. El 70% dels nous aturats són dones (33.512)

Deixa un comentari