Indicadors sobre dona i ciència

R143_ANA_donesi_ciènciaLa La segona edició del document que conté indicadors sobre dona i ciència, elaborat per la Comissió Dones i Ciència del Consell Interuniversitari de Catalunya recull l’evolució temporal dels principals indicadors del sistema català universitari i de recerca desagregats per sexe.

Són  rellevants els indicadors següents:

  • L’evolució de la presència de dones i homes a les universitats catalanes i els centres integrats mostra com les dones any rere any incrementen la seva presència (tant a nivell de PAS com de PID,  personal d’administració i serveis  i personal docent i investigador)
  • L’evolució del percentatge de dones en el PDI  a temps complet (ETC) segons els àmbits de coneixement a les universitats presencials catalanes i els centres integrats es manté estable en la majoria d’àmbits, tret d’un repunt favorable a la presència de dones en l’àmbit de la salut.
  • L’evolució del percentatge de dones en el PDI permanent per trams d’edat mostra un increment progressiu de la presència femenina en tots els trams d’edat, especialment en el tram inferior als 40 anys. ( HI TE RES A VEURE LA MATERNITAT?)
  • L’evolució de la ràtio titulars/catedràtics segons gènere a les universitats públiques catalanes i els centres integrats enguany és una mica més favorable a les dones, tot i que hi continua havent un fort desequilibri entre els dos sexes.
  • L’índex de sostre de vidre (indicador que mesura la presència de dones catedràtiques sobre el total de dones que treballen a qualsevol categoria del professorat en relació amb el mateix quocient en el cas dels homes mostra una    millora destacada respecte d’altres anys (2,033), però encara es troba lluny del valor òptim ( en una situació de ple equilibri, hauria de ser 1).

En conclusió, de l’anàlisi de l’informe s’observa la continuïtat en la majoria d’indicadors, per bé que en alguns es detecta un lleuger repunt favorable a la presència de dones, la qual cosa es tradueix en un avanç lent però constant en la consecució de l’equilibri, en la mateixa línia d’altres estudis europeus i internacionals sobre gènere i ciència,  referents internacionals, com ara l’informe She Figures de la Comissió Europea.

Deixa un comentari