Campanya contra la prostitució a la via pública

Ja fa cosa d’un any i mig l’Ajuntament  de Gavà va posar en marxa un pla d’intervenció  integral contra la prostitució, que inclou  accions comunicatives, sancionadores i d’intervenció  comunitària. Podem llegir diversos cartells informatius al llarg  de la C-31 recordant que oferir o sol·licitar serveis sexuals retribuïts a l’espai  públic  comporta multa de fins a 3.000 euros, o un altre on llegim: ‘Tu t’ho passes bé? Ella, no. La trata de persones i  la prostitució  són un atemptat contra els drets humans. No siguis còmplice’.

Es posà a disposició  de les dones que practiquen la prostitució  a la ciutat els recursos disponibles dels Serveis Socials Municipals perquè deixin aquesta activitat ( per exemple una traductora d’albanès ja que la majoria de les noies són de nacionalitat albanesa o romanesa). A  més, els agents de la Policia Local van rebre formació  sobre trata de persones, a càrrec  de la Policia Nacional, i  sobre violència masclista, a càrrec d’una persona experta en polítiques d’igualtat.

El mes passat l’Ajuntament de Gavà va fer  un pas  més en la lluita contra la prostitució  i ha  modificat l’ Ordenança  municipal reguladora de l’ espai públic  per  despenalitzar totalment    les prostitutes i limitar les sancions als clients, que seran castigats amb multes de 601 a 3.000 euros si demanden els seus serveis a la via pública.

Segons dades presentades aquest dimarts per l’alcaldessa, Raquel Sánchez, i la consellera d’Igualtat, Gemma Badia, l’ efectivitat d’aquesta mesura s’ha vist reflectida en una disminució de dones prostitutes a la via pública  (de 12 identificades l’any passat   a 5-7 el juliol  i  1 o 2 a finals de setembre).

La pretensió de l’Ajuntament de Gavà no és que el problema es desplaci a poblacions veïnes ( per això ha iniciat converses amb altres consistoris) sinó oferir a les noies altres alternatives.

Deixa un comentari