Ull! S’acosta Sant Fermí

Els psicòlegs asseguren que la festa reuneix condicions d’anonimat i gran ingesta d’alcohol, cosa que pot induir a l’augment de les violacions. Aquest tipus de celebracions faciliten el descontrol i la manca de límit entre el respecte personal  i l’agressió o el marges que acoten l’impuls sexual.  L’anonimat, la proximitat física, el consum d’alcohol , les bromes amb pujades de to amb persones desconegudes , la festa il·limitada  i el cansament físic es barregen en aquest tipus d’esdeveniment massiu i de ressò internacional. És per això que darrerament, han transcendit  i alarmat  imatges d’agressions sexuals  ( l’any passat, el cas alarmant de 5 agressors d’una noia) ;  tot i això , els especialistes neguen que hagin augmentat perquè de violacions n’hi ha hagut sempre; la diferència és que abans la vergonya feia que s’ocultessin i ara es denuncien.   Justament, assenyalen els psicòlegs,  la millor protecció front aquestes  agressions és el rebuig  social. “Que no es toleri ni la més mínima expressió d’aquest masclisme agressiu que condueix  a la violació”.

L’agressor s’excusa sovint sota  el  suposat  consentiment de l’agredida. Fins i tot quan els han dit clarament que no volien ells insisteixen.   Diuen: ‘ella volia, encara que digués que no, volia dir sí’ , manifesten els especialistes que això és una distorsió cognitiva o un clar fingiment. Finalment, en tots els casos recorren a la força.

L’Hospital Clínic de Barcelona va registrar  el 2016 278 violacions a adults (un 95%  dones)  ,  en contrast a les 183 del 2006. “Estem en una societat masclista on una educació sexual que orienti com  relacionar-se homes i  dones com a iguals és encara  una assignatura pendent ”, afirma el doctor Manel Santiñá, coordinador del servei que atén  les violacions en aquest hospital.

Per a atendre situacions que poden provocar un augment de les agressions, Barcelona prepara punts d’atenció i prevenció per a les properes festes de Sants i Gràcia. Aquesta prevenció inclou  la presència d’ agents que es  barrejaran amb el públic, amb l’objectiu  de  detectar o evitar possibles situacions violentes.  Aquests controls s’ estendran a la resta d’ espais de festa.

Deixa un comentari