Protocols contra la violència masclista i l’assetjament sexual a les universitats catalanes

A la Universitat Pompeu Fabra: La normativa s’aplica des de fa un any i només s’ha activat un cop. La delegada del rector per a les polítiques d’igualtat de gènere, Tània Verge afirma: “Tenim un nombre baix de consultes perquè fa poc que s’ha aprovat i perquè encara n’hem de fer difusió”.  Si hi ha denúncia es convoca la comisió formada per experts que, en un màxim d’un mes ha de reunir-se, entrevistar-se amb els afectats i resoldre el cas.  Una vegada es resol la queixa, es pot suspendre el professor de sou i de feina i, en el cas d’estudiants, se’ls pot expulsar o canviar-los de classe.

A la Universitat Autònoma de Barcelona: S’acaba d’aprovar i encara no s’ha donat a conèixer al campus. Fins ara s’aplicaven mesures provisionals, però, segons la directora de l’Observatori per a la Igualtat de la UAB, Teresa Freixes, eren “insuficients”.

La Universitat de Barcelona ( que rep una mitjana de 10 denúncies per masclisme a l’any) ja va aprovar el protocol el febrer de 2014 ( tal com mana la llei de gènere) A diferència d’altres universitats, aquest protocol no està centrat únicament en l’assetjament, sinó en casos de masclisme genèrics. La delegada del rector per a la igualtat de gènere, Trinidad Donoso, apunta que entre aquestes denúncies rebudes s’inclouen algunes sobre publicitat sexista o pintades en els lavabos. Això  vol dir que la gent està més sensibilitzada; tot i això,  encara “hi ha molts tabús” que cal trencar, per exemple en el cas de les denúncies per assetjament: “Les persones que pateixen assetjament costa molt que ho reconeguin. És un procés molt lent fins que acaben denunciant-ho”.

“Activar aquests protocols  significa que la universitat pren partit per eradicar la violència masclista”.  

 

Deixa un comentari