Per què no hi ha dones directives?

El 71% de les empreses catalanes no tenen dones en els seus consells.

Les companyies amb  més de 250 emprats tenen un dèficit de 865 directives per complir la cuota del 40% fixada per Brussel·les.

L’Observatori Dona, Empresa i Economia de la Càmbra de Comerç  de Barcelona ha presentat avui les dades de l’últim estudi realitzat. En total s’han analitzat  284.200 societats del Registre  Mercantil, i només el 29% tenen alguna dona en el seu consell. El sector   serveis és el que té més  presència femenina ( 35%) Miquel Valls, president  de la Cámbra de Barcelona, ha recordat un estudi  de McKinsey, segons  el qual les empreses amb  més dones  tenen millors resultats. Ha afegit a que elles calen en  una economia en canvi, que vol  “llideratge col·lectiu”. El Periodico ( 4 de juny)

Deixa un comentari