La Nasa busca dones astronautes

Tot i que les dones són actualment majoria  entre     l’alumnat universitari  (60%)  i acaben els seus estudis superiors amb  expedients acadèmics amb millors mitjanes que les dels seus companys, segons l’estudi ressenyat al Libro Blanco de la Situación de las Mujeres en la Ciencia Española basat  en dades de Estadística de la Enseñanza Universitaria en España que elabora  l’ Institut  Nacional d’ Estadística (INE) anualment,  les dones no accedeixen a certes branques del saber.  És el cas  de les enginyeries i algunes ciències experimentals ( presència de noies  inferior al 30%).

Aquesta situació és similar a d’altres països. Per subsanar-ho  la NASA ha presentat una nueva página web destinada a animar les  dones estudiants  que encaminin les seves carreres cap a  les branques d’ Ingenteria, Matemàtica i Tecnologia  ( A la companyia aeroespacial nordamericana,  que ocupa  18.544 persones a tots els seus centres, només  6539 són dones). Aquesta iniciativa segueix el camí iniciat fa una  dècada per la National Science Foundation (NSF) dels USA i el seu  Programa ADVANCE fundat el 2001. L’ objetiu  d’ ADVANCE és el progrés de les dones en les carreres científiques.  ( Blog MUJERES. El País)

 

 

Deixa un comentari