Modificació de la convocatòria d’oposicions al cos de bombers a Madrid

mujeres_aspirantes_bomberasL’ Ajuntament de Madrid ha accedit a modificar les proves d’ accés al Cos de Bombers de la ciutat, després de les crítiques que ha suscitat el fet que fos l’únic que exigeix la mateixa condició física a homes i dones.  L’Ajuntament ha suscrit un acord amb el sindicat UGT per modificar les bases de la convocatòria a l’ oposició. A totes les proves físiques s’incrementarà la puntuació un 10% a les dones aspirants que superin els mínims.  A més, l’exercici més complicat podrà  ser realitzat – tant dones com homes- en un segon més i es canvia el seu disseny per fer-lo més assequible.

Fins ara Madrid era l’única ciutat on les dones aspirants al cos de bombers havien d’obtenir les mateixes qualificacions que els homes  (l’ article publicat a El País  Queremos ser bomberas es feia ressó de la denúncia de dues aspirants que veien impossible, per les seves condicions físiques,  aconseguir les mateixes puntuacions que els seus col·legues masculins )

L’acord per a la modificació ( tot i que CCOO ha sortit de la negociació ) ha estat possible després que  l’ Instituto de la Mujer enviés una carta a l’alcalde de Madrid,    Alberto Ruiz-Gallardón,  on demanaven que adoptés les mesures necessàries per a   “erradicar la discriminació directa o indirecta que totes les dones podien estar patint  en la nostra societat”. L’ organisme,  adscrit al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad considerava les proves a bomberes “discriminatòries i desproporcionades”  i assenyalava que els  requisits físics per a cada sexe a les proves selectives per a determinats cosos, com les Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, les Fuerzas Armadas o els bombers i bomberes “ha de ser diferent ateses les diferències biològiques entre homes i dones”.

Madrid té 1.500 bombers en plantilla. Només dues dones, però fan tasques de  “bombero conductor”,  no de “bombero especialista”. És a dir, condueixen; no participen en els sinistres.  El cos  de Barcelona, on no existeix distinció de tasques, té 694 homes i 13 dones.

Pel que fa a les FORCES ARMADES, després de 20 anys de la seva incorporació, hi ha més de 16.000 dones servint en els exèrcits. El  2005 es va crear l’ Observatorio de la Mujer per  analitzar i impulsar l’aplicació de la perspectiva de gènere en les polítiques de Seguretat i  Defensa.

Deixa un comentari