Noies més formades, però amb pitjors llocs de treball

alumnas_medicina_universidad_barcelonaAhir el diari El País contenia un reportatge ben interessant sobre les noies universitàries: Más formadas, pero con peores empleos signat per Sebastián Tobarra.

Les noies han arribat ja al 55% de l’alumnat.  Des de 2001, els percentatges de persones amb estudis postobligatoris és pràcticament igual  ( 44,8% homes i 43,7% dones)  Quant als estudis universitaris les dones ja han superat als homes (17,9% dones i 15,8 % homes) Pel que fa a col·legis professionals,  ja hi ha un 45% de dones metges i un 31% d’economistes ( tan sols un 13,4% d’enginyeres industrials, la presència femenina en carreres considerades més tècniques és  escassa) Llevat d’aquest últim cas, doncs, les dones amb estudis universitaris han anat augmentant en els últims 25 anys, però acabada la formació les limitacions i barreres, de vegades invisibles, comencen a impedir que les dones assoleixin llocs de treball de més responsabilitat. A la mateixa Universitat, si bé la majoria d’estudiants són dones, elles només representen el 35,7% del professorat i, el que és pitjor, només el 14% de les dones són catedràtiques.

Podem afirmar que en el cas de les dones, la major formació no implica trobar llocs de treball més qualificats. Moltes pateixen discriminació i no són promocionades laboralment, tenen una sobrequalificació per al lloc que ocupen i de vegades només poden treballar a temps parcial ( 77,6% de dones treballen a temps parcial en front del 13,2% d’homes). Tot per tal de fer compatible la vida familiar amb la laboral. És del tot necessari que la societat se sensibilitzi amb aquest tema per tal que les empreses incorporin plans de conciliació. Un avantatge de les noves tecnologies és que permeten treballar de manera més flexible i sense tanta presència física (teletreball…)

Deixa un comentari