Fi de la primacia del cognom del pare

El projecte de llei del Registre Civil posarà fi a la prevalença del cognom de l’home sobre el de les dones. Ambdós progenitors hauran d’acordar quins cognoms porta el fill i si la parella no arriba  al’acord els cognoms seran per ordre alfabètic. Aquesta nova llei, aprovada en el Consell de Ministres el julio passat i  que  inicia ara el tràmit parlamentari, vol incorporar el principi d’igualtat també aal simbolisme del que suposen socialment els cognoms (fins ara allò que garantia la pervivència i continuïtat d’un cognom era tenir un fill mascle) . Contempla, a més, el cas especial, per procediment urgent, per a les víctimes de la violència familiar  (és de sentit comú que els fills de maltractodors i assassins de les seves mares no vulguin portar el seu cognom). S’agilitzaran els tràmits de la modificació dels cognoms per causes justificades (actualment és un autèntic calvari, cal sol·licitar-la per l’anomenat “sistema d’ús i costum” – al·legar que la filla o el fill fan servir el cognom de la mare  en primer lloc i no pas el del pare que és el que consta legalment) Hi ha encara un aspecte que la nova normativa no resol: no es reglamenta què cal fer en cas de les dones solteres que volen registrar  els seus fills; fins ara en alguns registres segueixen exigint complimentar l’apartat del pare ( els diuen que si no en tenen, se’l inventin)

Si tot va bé i no hi ha modificacions,  la nova llei entrarà en vigor d’aquí a dos anys.

El País (4 novembre)

Deixa un comentari