Les dones, marginades i ignorades en temes de salut

Carmen Valls01.jpgcarme-vallsDimecres 20 de gener fou presentat  a la llibreria “Pròleg” (Sant Pere més alt, 46)  el llibre de la doctora Carme Valls-Llobet  a càrrec de la mateixa autora  i de Montse Cervera, activista feminista de Ca La Dona, Mujeres, salud y poder (Cátedra) que mostra la invisibilitat de les dones, considerades inferiors i controlades per la medicina tradicional. Han estat invisibles  i ignorades perquè fins fa poc elles no apareixien en les investigacions mèdiques. Els mals  “propis” de les dones eren considerats menors. I sobretot, tots els problemes associats a la menstruació han estat obviats.
Tradicionalment s’ha tendit a abusar dels psicofàrmacs a les dones (per exemple, sedants per al cansament), sense analitzar les raons últimes dels seus malestars. A Catalunya, el 82% del psicofàrmacs que s’administren a dones.

La doctora crida l’atenció sobre la necessitat d’actuar ja des de la facultat,  oferint una docència amb perpectiva de gènere i millorar l’atenció primària fent ús d’un protocol d’exploració dels pacients tenint en compte el seu sexe.

Bloc de l’autora

Tota la bibliografia de la doctora Valls-Llobet sobre salut i dones

Deixa un comentari