El “Foro Europeo de Mujeres” denuncia la falta de presència femenina en els alts càrrecs de les empreses

bibiana_aido_rodeada_participantes_foro_europeo_mujeresNotícia llegida al diari El País (8/2/2010)

Només tres països dels 27  Estats membres de la Unió Europea tenen més del 40% de parlamentàries.

La setmana passada va tenir lloc a Cadis una trobada on van participar governs, associacions, polítics i experts amb la finalitat de fer balanç del camí recorregut des de la IV Conferència Mundial sobre les dones convocada per Nacions Unides a Pekín el 1995. Fa 15 anys es van dissenyar leds línies d’actuació per a la igualtat real entre els dos sexes.  Actualment, algunes dades són encara poc satisfactòries: les dones només ocupen l’11% dels consells d’administració de les empreses europees ( el 8,5% en el cas d’Espanya) La desigualtat s’inicia ja als nivells inferiors. Tres de cada 10 europees treballen a temps parcial, elles pateixen més atur i reben menors ingressos que els homes (el 17% menys ) tot i que la formació d’ambdós sexes és comparable.

Un cop més, es demana un nou esforç per aconseguir una societat paritària.

Deixa un comentari