Control de les polítiques d’igualtat

convention

Existeix un comitè de L’ONU que vetlla pel compliment de la Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona (CEDAW, per les seves sigles en  anglès) és fruit del treball d’anys realitzat per la Comissió de la Condició Jurídica i Social de la Dona, que va ser creada el 1946 pel  Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides.

L’anomenada  Comissió, basant-se en la Declaració sobre l’Eliminació de la Discriminació Contra la Dona de Nacions Unides de  1967, comença a preparar la CEDAW el 1974. L’Assemblea General de les Navions Unides  finalment la va aprovar el  18 de desembre de 1979.

Periòdicament, els executius dels diferents països presenten informes a aquesta comissió per tal d’anar valorant els avenços de  les polítiques d’igualtat. En concret , els representants espanyols ho feien avui dimecres. A l’informe del Govern, realitzat per Instituto de la Mujer es recull literalment “en el període 2004-2008 s’ha assistit en el nostre país a un increment considerable de la igualtat d’oportunitats entre homes i dones”. S’afirma que la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres,  de 2007, aborda “la integració del principi d’igualtat a la política d’educació, garantint la igualtat real d’oportunitats”. Notícia sobre l’informe oficial.

L’ONU, però, admet també el que anomenem estudis ombra que permeten al comitè contastar la informació oficial. El de la Plataforma Impacto de Género YA ( formada per 23 grups i associacions feministes entre les quals la Comissió de matractaments a les dones) afirma  que, malgrat les lleis  de protecció integral contra la violència de gènere i d’igualtat efectiva entre sexes  “l’aprovació de les normes no ha estat acompanyada de polítiques públiques eficaces i ben dotades econòmicament” i denuncia que persisteixen “importants impediments de l’accés efectiu a la igualtat i a una vida sense violència per a les dones”. S’alerta, per exemple “que no s’actua per eliminar la discriminació amb tots els mitjans apropiats i no es garanteix l’exercici i gaudi dels drets humans i les llibertats fonamentals en no existir “investigació relativa a la magnitud de la violència contra les dones amb aportacions orientatives sobre eñl balanç de resultats d’aplicació de la llei”. També es palesa dèficit en matèria sanitària, on es destaca que “el percentatge d’avortaments practicats en la xarxapública sanitària és  inferior al 3%, el personal sanitari segueix esgrimint  l’objecció de consciència malgrat que la Cedaw considera discriminatori utilitzar-la per mermar l’aplicació de les lleis que reconeixen drets fonamentals de les dones”. Informe de la Plataforma

Són, doncs, dos informes discrepants; mentre  que l’oficial mostra que al pais per llei està garantida la coeducació real a l’estudi ombra s’assegura que “existeixen deficiències en coeducació i que 150 centres d’educació separada per sexes es financien amb diners públics”. També es denuncia que, “tot i que en els darrers anys  la tasa d’activitat femenina ha tingut un creixement elevat, segueix sent la més baixa en relació a la mitjana europea”

Podeu llegir l’article La ONU recibe dos informes discrepantes sobre igualdad (El País 20/07/09)

Deixa un comentari