Una mirada a les dones del camp

Dona pagesaFademur

A nombroses petites explotacions agrícoles hi treballen tant l’home com la dona, però en no constar la dona com a titulars tampoc no poden cobrar jubilació ni tenen dret a baixes per maternitat o malaltia. Per això,  per a les dones del camp el Real Decreto de titularitat compartida aprovat el 8 de març pel Consell de Ministres representa una victòria.

M’he assabentat de l’existència, a nivell estatal, d’una Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur) que, bàsicament, reivindica el reconeixement del treball de les dones a l’àmbit rural. En aquest sentit,  Fademur valora molt positivament  el Real Decreto. Aquesta regulació ha estat una demanda històrica tant de Fademur com de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA). El  decret constitueix un pas important en el reconeixement dels drets individuals de les dones agricultores i ramaderes; a totes les Comunitats Autònomes s’obriran registres on s’inscriuran les explotacions agràries gestionades per matrimonis o parelles de fet la qual cosa permetrà que les ajudes, pagaments, drets de producció, primes, quotes i altres que corresponen al titular de l’explotació s’atribuiran conjuntament als cotitulars inscrits. En paraules de Teresa López, presidenta de Fademur:  “es un paso muy importante, estamos consiguiendo hacer visible el trabajo de más de 100.000 mujeres que llevan conjuntamente con sus parejas la gestión de las explotaciones familiares pero no aparecen en los papeles. Ahora, por fin, podrán ver los frutos de ese trabajo: por primera vez tendrán ingresos propios derivados de su actividad, además de las cuotas, derechos, subvenciones… que les corresponden. En España hay cerca de 7 millones de mujeres que viven en municipios de menos de 20.000 habitantes, considerados rurales. De éstas, aproximadamente un 82% trabaja en explotaciones agrarias, “si bien un 60% de ellas no paga cotización social y son por tanto mujeres que desarrollan un trabajo invisible, sin ningún reconocimiento”. Es para estas mujeres que trabaja Fademur  y a las que no nos podemos permitir perder porque ellas son el motor fundamental para el desarrollo rural”

A la presentació a Palma de Mallorca de Fademur Illes Balears, que va tenir lloc el 4 de març,  Elena Espinosa (ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino),  va fer públic l’anunci del Decret  i tant Teresa López com Joana Mascaró, presidenta de Fademur Illes Balears,  van valorar la seva aprovació tot afirmant la primera que per fi es reconeixeran drets econòmics i socials de les dones que treballen a les explotacions agràries. A més va demanar al govern Balear agilitat en la creació del registre a la qual cosa Francesc Antich, president del govern,  va assegurar que ja estan enllestint els textos legislatius necessaris per accelerar tant la creació del registre com l’afiliació a la Seguretat Social de les treballadores del camp.

A la pàgina web de Fademur em faig ressò de l’alarmant notícia següent:   L’ OIT (Organización Internacional del Trabajo) adverteix que la crisi econòmica podria generar, a tot el món, fins a 22 milions més d’aturades  el 2009 i posar en perill els avenços relatius a la igualtat en el treball i la llar. Podeu llegir l’article.

Catàleg de l’exposició del Instituto de la Mujer dedicada a les dones rurals, Mujeres y sociedad rural: entre la inercia y la ruptura

Deixa un comentari