Els nous títols universitaris retallen la formació per a la igualtat?

 EstudiantsPrograma DONA de la UPC

Avui 9 demarç, l’endemà de la celebració del Dia Internacional de la dona treballadora,  m’ha cridat l’atenció un notícia que he llegit al diari El País Las nuevas carreras recortan la formación para la igualdad.  Segons diu: Les investigadores feministes exigeixen crèdits per als continguts de gènere. 

Segons Yolanda Guerrero, directora del Instituto Universitario de Estudios de la Mujer de la Universitat Autònoma de Madrid  i encarregada de transmetre la preocupació que afecta tot el col·lectiu d’investigadores feministes, “els nous plans acadèmics que substituiran les antigues carreres per títols de Grau (de 4 anys) retallen els estudis sobre igualtat entre sexes” No s’inclouen en les noves carreres per a mestres, ni tampoc en les de ciències de la salut o la de Dret que hauran d’estudiar els futurs jutges i fiscals.  Atès que l’educació és la base per anar eliminant les desigualtats de la societat,  és del tot inadmisible que es retalli la formació específica dels i les professionals que hauran d’intervenir en casos de violència de gènere i tractament de desigualtats. Encara més, l’absència de crèdits sobre aquests estudis en les noves carreres contravé la llei universitària mateixa, als decrets de la qual s’especifica la necessitat que qualsevol professional que es formi en les facultats ha d’accedir als coneixements i desenvolupaments  dels principis d’igualtat entre homes i dones.

Aquestes investigadores sol·liciten que el Consell General d’Universitats i l’Agència Nacional d’Avaluació i Qualitat (Aneca) recomanin incloure en tots els plans d’estudi una assignatura de 6 crèdits específica sobre matèria de gènere adaptada a les principals branques del coneixement o bé una de general per a totes.

Les acadèmiques feministes sol·liciten també els canvis necessaris per a trencar “el sostre de vidre” universitari (menys dones en càrrecs de més responsabilitat: 8 rectores en 77 universitats públiques i privades)

Consideren que els ensenyaments transversals no han funcionat i demanen que es doni cabuda a instituts universitaris d’investigació feminista i de gènere, que siguin reconeguts com una àrea temàtica més.

Concretament,  parlen de 7 instruments per  aconseguir l’equilibri:

Finançar un programa de mentors i tutors destinat a captar i retenir científiques en àrees masculinitzades.

Complir la paritat en els òrgans de govern, comissions de contractació i promoció i avaluació de projectes.

Potenciar  la inclusió d’informes d’ impacte de gènere en els projectes d’ investigació i la incorporació paulatina de dones en els grups d’investigació con un horizonte de pel cap baix un 40%.

Garantir la presència d’experts de gènere en la valoració, verificació i acreditació dels títols de grau i postgrau (les noves carreres universitàries, un grau de quatre anys i un màster o postgrau).

Reactivar i dotar la Unitat de Dona i Ciència en el Ministeri de Ciència i Innovació.

Desenvolupar i fer un seguiment de Plans d’Igualtat en les universitats.

Visibilizar les accions i resultats de les  dones en les memòries acadèmiques anuals, pressupostos i plans estratègics de le universitats.

Podeu llegir l’infome següent on es tracten aquestes temàtiques:

Primera edición del Congreso Mujeres y hombres: salud, ciencia y tecnología

La mujer ha sido invisible, transparente en importantes aspectos de la vida relacionados con su salud, el conocimiento y las nuevas tecnologías. El Congreso que se celebró en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), el pasado mes de febrero, organizado por la Concejalía de Ciudad del Conocimiento del Ayuntamiento de Barcelona y gracias a la colaboración de Merck, Sharp and Dome (MSD), puso de manifiesto el androcentrismo existente y la necesidad de un cambio de enfoque en lo que a género se refiere.

Mujeres en la ciencia 

Relació de dones de ciència que inclou les dones premis Nobel de ciències elaborada per Eulalia Pérez Sedeño del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Adreces d’interès:

Instituto Universitario de Estudios de la Mujer de la Universidad Autónoma de Madrid

Institut Universitari d’Estudis de la Dona de la Universitat de València 

El programa Dona de la Universitat Politècnica de Catalunya 

Institut Interuniversitari d’estudis de dona i gènere

El Comissionat per a Universitats i Recerca (CUR) i l’Institut Català de les Dones (ICD) van crear el passat dia 15 de maig l’institut Interuniversitari d’Estudis de Dones i Gènere (IIEDG), que aplega dinou grups de recerca existents a set universitats públiques catalanes i té la finalitat d’enfortir la investigació en l’àmbit dels estudis de dones i gènere.

Mujer y Ciencia 

Un espai dins del Portal de les universitats que neix amb vocació divulgadora i conscienciadora. El seu contingut es basa en estadístiques, informació institucional i estudis sobre el tema.

Complejo virtual para empresarias

Web per a emprenedores que ofereix un canal de TV amb programes sobre ocupació i formació i una consultoria online.

Deixa un comentari