Què és la coeducació?

Coeducació

És el mètode d’ intervenció educatiu que va més enllà de l’ educació mixta, les bases del qual es fonamenten en el reconeixement de les potencialitats i individualitats de nens i nenes independentment dels seu sexe.

Coeducar significa, doncs, educar des de la igualtat de valors de les persones.

Els equips directius dels centres d’ensenyament han de promoure accions encaminades a aconseguir una educació en la igualtat i desenvolupar pràctiques coeducatives: fer conèixer el paper que les dones han tingut en tota mena d’àmbits al llarg de la història (atesa la seva manca de presència en els currículums) ; originar debats que condueixin a la reflexió per part dels i de les alumnes sobre igualtat d’oportunitats, eradicació d’actituds masclistes – de prepotència envers les dones- i sexistes – de menyspreu en tant que subordina les dones per raons de sexe etc. i, de manera especial, eliminar l’ús d’un llenguatge sexista (és sabut que el que no s’anomena no existeix) 

Avui la coeducació en els centres educatius es troba en una situació ambigua: molts centres escolars diuen que són coeducatius, però es considera “normal” que en el currículum i els llibres de Socials, de Química, d’Economia no recullin els sabers de les dones, que hi hagi situacions abusives (en l’ocupació d’espais escolars, com el pati de jocs, els tallers o els laboratoris)  i que no es tingui cura extremada en l’ús d’un llenguatge no sexista -particularment en les intervencions orals. El concepte de coneixement, de com i qui l’ha construÏt és ben androcèntric: El que s’ensenya, els objectius del procés d’ensenyament i aprenentatge i els continguts escolars també ho són. Els suposats sabers científics amb els quals treballa són a vegades masclistes, homòfobs o racistes.  La prepotència de la presència d’allò masculí continua dominant, malgrat ésser l’educació  una professió feminitzada.

Cal que construïm una escola que afavoreixi les llibertats de les nenes i noies i que vetlli per eradicar tota mena de comportaments que violentin la seva llibertat per part dels nens i nois; l’escola ha de transformar les pautes de relació entre nenes i nens i nois i noies.

Materials i recursos de suport per a l’aplicació de les Instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres en qüestions de coeducació. Curs 2008-09.


 

Deixa un comentari