Llenguatge no sexista

Barcelona edita una guia de llenguatge no sexista

El consistori  ha començat  a repartir   77.000 exemplars del manual

Barcelona Antimasclista

El decàleg aporta exemples de com  evitar el llenguatge sexista. El primer punt:  no usar el masculí genèric. Fer-ho  “invisibilitza  les dones i reforça els estereotips”. Recomana usar “alumnat” i no “alumnes”, “equip  docent ” i no “professors” i “persona destinatària” en lloc  de “destinatari”. Proposa utilitzar el col·lectiu  masculí i femení “Professores i professors”, en comptes de “professors”, “els i les funcionaris” en lloc  de “els funcionaris”, “tothom” en lloc de “tots”… En resum, el criteri  contrari  al que la RAE ha defensat  de nou ,   seguir usant el col·lectiu genèric  masculí.

Deixa un comentari