Com eliminar el sexisme en la iconografia

Resultat d'imatges de Wàitala

Això es va plantejar Wàitala. Perquè el disseny no és inofensiu ni neutral: ajuda a configurar una manera de veure el món. En el cas de les dones,  també comporta que, quan són representades  en tasques socialment atribuïdes a la feminitat tradicional (de cures, o preocupades per l’estètica, per posar alguns exemples), es  perpetua una distribució de rols limitada i excloent. I per això la publicista i dissenyadora Mariona López Bosch, després d’analitzar les icones que representen les dones al nostre entorn ( autobusos, banys, hospitals…) i ampliar l’anàlisi a d’altres col·lectius estereotipats ( per edat, raça, tipus de família, discapacitació…) va crear amb el seu equip de Wàitala la sèrie  Icones per a la diversitat  ” un projecte que vol contribuir a eradicar la violència masclista heteropatriarcal, a través de sumar esforços en la generació de nous referents visuals que incideixin en la creació  d’ un imaginari cultural més ric, divers i respectuós”. Les 34 icones lliures d’estereotips i prejudicis es posen gratuïtament a disposició d’entitats d’economia social, administracions o empreses. Es poden descarregar, canviar de mida o color ( posant-hi l’autoria i sense tergiversar-ne  l’objectiu) S’encoratja també qui vulgui aportar noves idees per tal d’ampliar-la.

L’equip de Wàitala, que va néixer fa un any, treballa amb el concepte de comunicació ètica, és a dir de forma honesta i transparent i no amb mers interessos econòmics.

La Vanguardia ( 12 novembre 2018)

Resultat d'imatges de Wàitala

Deixa un comentari