No als matrimonis infantils

matrimonis Al Sud d’ Àsia, quasi la meitat de les joves són casades abans de fer 18 anys, i a  Àfrica subsahariana,  més d’un terç de les noies. 70 milions de nenes. Un 12% del total abans dels 15 anys. Aquests matrimonis precoços són deguts a la pobresa econòmica (fins al 54% ) i  la falta d’educació  (el 63% no tenen  primària i només el 20% secundària)  Un 44%  de les nenes viu al camp.

Els països que ocupen els primers llocs en matrimonis infantils tenen les taxes més elevades de mortalitat materna causada per complicacions en l’embaràs i el part. I els fills d’aquestes nens-mares tenen fins a un 60% més de probabilitats de mortalitat  el primer any de vida.

Deixa un comentari