L’increment dels preus judicials frenarà la lluita contra la violència masclista

Les polèmiques noves taxes judicials  fan  témer Immaculada Montalbán, presidenta de l’observatori del Poder Judicial que analitza delictes de caire masclista,  l’increment d’aquest tipus de delictes.  Per exemple,   l’encariment  del preu dels divorcis dificultarà  que la víctima pugui trencar els vincles amb l’agressor.

Des de demà mateix no només divorciar-se sinó també fer una liquidació  de béns  o interposar una petició  de pensió  compensatòria serà més car.

Per a Montalbán, l’increment dels impostos judicials coartarà les víctimes d’interposar demandes judicials  ja que afecten molts procediments civils com liquidació de guanys , la interposició d’indemnitzacions per dedicació a la família, la pensió compensatòria, la reclamació  de l ‘ús  del domicili  familiar, el divorcis…

Les taxes, publicades avui al Boletín Oficial del Estado (BOE) ,  són diverses. Així, un divorci pot costar entre 300 euros en primera instància i de mutu  acord  a 800 euros en apel·lació Això si no hi ha peticions econòmiques; si n’hi ha, a la suma reclamada  cal sumar-li una escala gradual.

Per exemple: si  un matrimoni  que es vol divorciar té  un habitatge, un cotxe o qualsevol altre bé, s’ha de calcular quant és el valor de tot, aplicar-li la taxa fixa que correspongui i aplicar-li el percentatge de 0.5% d’impost  que va   a parar als comptes de l’ Estat. Només són exempts de pagar les taxes aquells que tinguin dret, per renda, a justícia gratuïta (la unitat familiar dels quals no excedeix  els 1.500 euros mensuals).

 

Deixa un comentari