La separació de nens i nenes a les aules incrementa el sexisme

Un estudi de la revista  ‘Science’ assegura que la separació per sexes a les aules alimenta estereotips i afiança el sexisme, rebat així la insistència dels favorables  de l’educació diferenciada que sostenen que augmenta el rendiment escolar de cada un dels sexes.

Els partidaris de la coeducació afirmen que les  dades  esgrimides pels segregacionistes estan viciades i els resultats condicionats per tractar-se, en general, de centres d’elit.

A Espanya no existeixen escoles segregades públiques, són 150 centres  privats i concertats vinculats a l’església catòlica. Els seus partidaris, però, defugen el motiu religiós. Ells sostenen que hi ha diferències cognitives entre nens i nenes i sobretot diferències maduratives. Argumenten que el nen i la nena se senten més tranquils que a les classes mixtes on estan  més atents a agradar al del costat que a les explicacions del professor,  explica Maria  Calvo Charro, professora de la Universidad Carlos III i presidenta de l’Associació Europea de Centres d’ Educació  Diferenciada (EASSE)

El Govern  s’allunya d’aquestes teories i defensa   la coeducació. El Consell de Ministres del passat 7 de gener va treballar sobre l’avantprojecte de LLei d’Iguatñltat de Tracte i No Discriminació . El text prohibia que les escoles que segregaven rebessin subvencions públiques . Hi ha 67 centres segregats concertats als  quals, d’haver-se aprovat aquesta norma s’hauria d’haver suprimit el concert. Només  a Cantàbria i Galícia es van retirar les subvencions el 2009 la qual cosa va provocar protestes i l’inici d’una acalorada discussió.

Els detractors de  l’escola diferenciada argumenten que el col·legi ha de ser igual que la vida: mixt. Una de les més importants estudioses de la coeducació a  Espanya és María José Díaz-Aguado, catedràtica de Psicologia Educativa de la Universitat Complutense i experta en temes d’ igualtat i convivència. Planteja que l’escola diversa, “la que representa el tipus de món  on els nens i ennes han de viure  és el millor context educatiu”.

El País (3 d’octubre) / Podem llegir també l’article d’aquest Bloc L’escola ha de separar per sexes? ( 18 de juny de 2009)

Deixa un comentari