Estadístiques PAU 2010

Enguany s’han presentat 10.872 nois  i  14.809 noies a les proves de selectivitat de juny. També el setembre guanyen les estudiants femenines (2.447 noies, 2.102 nois)

Pel que fa als resultats, al juny han aprovat 10.332 nois (95,03%) i 13.959 noies (94,26%) i al setembre 1.555 nois (73,98%)  i 1.760 noies (71,92%)

Les mitjanes dels expedients del batxillerat de les noies són lleugerament superiors a les dels nois  tant al juny com  al setembre (juny – noies: 7,16 ; nois:6,92 / setembre – noies: 6,09; nois: 5,94)

Quant a les mitjanes de PAU són pràcticament igual tant al juny com al setembre, tot i que un pèl més altes en el cas dels nois (juny – nois: 6,255; noies: 6,246 / setembre – nois 5,393 ; noies: 5,245)

Són les noies  més estudioses que els nois? Treuen més bones notes en el dia a dia i/o estan més valorades que ells?

Pàgina  del gencat d’on podem treure la informació.

Deixa un comentari