Organitzacions feministes protesten per la desaparició del “Ministerio de igualdad”

stopsupresionA l’última renovació del govern de Zapatero ha desaparegut el ministeri que es va crear per “garantir l’aplicació de les lleis en pro de la igualtat d’oportunitats entre homes i dones així com estimular i promoure aquesta igualtat”. La rebaixa de rang ( en comptes de Ministeri ara és una Secretaria d’Estat ) ha decebut col·lectius feministes i altres organitzacions, aixi com a tots els que creiem que el nou ministeri havia de ser una aposta duradora. Són molts els que creuen que aquesta decepció pot traduir-se en una pèrdua de vots (la lluita del moviment feminista és connatural de l’electoral d’esquerres) D’altra banda, nombroses persones han sostingut que, si més no, la nova secretaria hauria d’haver passat al Ministeri de Presidència ( i no al de Sanitat i Política Social ) perquè pot fer política transversal i pot ser bon interlocutor amb les comunitats autònomes.

Amb aquesta decisió, no només s’han degradat les polítiques d’igualtat sinó que , també, representa una pèrdua de credibilitat de la paraula del president qui només fa uns mesos (març 2010) defensava el nou ministeri amb arguments com el de la poca despesa que representava.

L’eliminació del seu ministeri va sorprendre fins i tot la mateixa ministra, Bibiana Aido, segons declaracions a la premsa (Periodistadigital)

Reportatge ¿Pero no era una prioridad? (Vida y artes. El País, 22 d’octubre)

Aquest és el manifest de la plataforma STOP SUPRESIÓN creada per a la defensa dels organismes que treballen per a la igualtat:

La Plataforma STOP SUPRESIÓN por la defensa de los organismos de igualdad manifiesta su enérgica protesta por la eliminación del Ministerio de Igualdad llevada a cabo por el gobierno de Zapatero en lo que viene siendo, como ya anunciamos cuando el gobierno de Barreda suprimió el Instituto de la Mujer de Castilla – La Mancha, un desmantelamiento de los organismos de igualdad , donde las mujeres hemos sido una vez más, objeto de trueque político y ninguneadas.

Desde esta Plataforma denunciamos el incumplimiento de los compromisos suscritos en la IV Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing, en cuanto a la creación y fortalecimiento de los organismos de igualdad y a que la responsabilidad de sus políticas recayeran en las esferas más altas de gobierno.

Negamos los argumentos de la necesidad de dichos recortes ante la crisis porque el coste de los organismos de igualdad es comparativamente irrelevante.

Mantenemos que el verdadero coste es simbólico y que afecta a la visibilización y transversalidad de las políticas de igualdad y responde a una concesión a los sectores de la derecha más reaccionaria que no han cesado en una ofensiva durísima contra lo que pareció ser una apuesta firme de este gobierno por dichas políticas.

Desde esta Plataforma lamentamos una vez más que las políticas igualitarias sean las últimas en ser incorporadas en las agendas políticas y las primeras en ser apeadas, lo que demuestra la falta de convicción del poder político en la necesidad de considerarlas no como un gasto sino como una inversión en igualdad y justicia social.

El sr Barreda ha manifestado en la Cadena Ser que los acontecimientos le han dado la razón. A esta Plataforma también cuando anunció que esta medida tendría efecto dominó. A la supresión del Instituto de la Mujer del Castilla-la Mancha que su gobierno tuvo el honor de inaugurar, le ha seguido el Servicio Gallego de Igualdad, el Instituto de la Mujer de Murcia y ahora, el Ministerio de Igualdad.
¡Las diosas nos guarden de su razón patriarcal!

Deixa un comentari