Campanyes per la igualtat

 Dalt Vila. Eivissa    La Seu de Palma

Port de Maó. Menorca

El Govern de les Illes Balears i els Consells d’Eivissa i Formentera, de Menorca i de Mallorca, han endegat  una campanya a favor de la igualtat que han anomenat

“Mateixos drets, mateixes obligacions”

En un primer llançament, la campanya se centrarà en la distribució de 200.000 exemplars d’un  fulletó, que il·lustra amb imatges reals els tres principals temes que formen part de la campanya ( repartiment de les tasques domèstiques  ,  temps d’oci  i càrrecs de responsabilitat).El fulletó té un apartat amb el qual es vol fomentar la participació de les famílies, amb un qüestionari sobre el repartiment de tasques domèstiques i un altre que fa referència al temps d’oci, perquè siguin les pròpies persones interessades les que puguin autoavaluar la seva situació.

Tal com s’hi explica , “la coresponsabilitat és, més que una ajuda puntual, repartir-se tot el que afecta els membres d’una mateixa unitat familiar: no només hem de ser responsables del que hem de fer per viure millor, per estar més còmodes i més tranquils, sinó que també hem de ser responsables de l’organització dels espais i el temps de manera conjunta. I, en aquest aspecte, s’hi han d’implicar totes les persones: adultes i adolescents, grans i infants”.

La campanya continuarà els propers anys amb altres formats i iniciatives, mantenint sempre el mateix lema: “Mateixos drets, mateixes obligacions”.

Deixa un comentari